Sobota 17.12.2016, ob 20.30
Cerkev Sv. Jakoba Apostola v Trstu

jacobus-gallus1