Obrazci - Modulistica

PRIVACY 

Navodila

V skladu z Uredbo EU 679/2016 o obdelavi podatkov, lahko uporabljamo vaše podatke le, če nam vrnete izpopolnjen in podpisan obrazec informacije o obdelavi osebnih podatkov skupaj z obveznimi prilogami.

KAKO POSTATI ČLAN

Navodila

Kdor se želi posluževati storitev naše ustanove, mora najprej izpolniti obrazec s prošnjo za članstvo.

Za včlanitev izpolnite in vrnite podpisan  sledeči obrazec 

VPISNA POLA

Navodila

Preden izpolnete obrazec za vpis morate biti sprejet kot član Glasbene matice.

Za prijavo na naše tečaje lahko izpolnete obrazce v tej povezavi.

Opozarjamo samo nove učence, da je treba vpisni poli priložiti podpisan obrazec Privacy skupaj z osebnimi izkaznicami učenca in  staršev.

OBRAZEC ZA IZPIS

Navodila

Če želite izbris iz naših arhivov, kot to predvideva evropska zakonodaja in kot je opisano na naši strani o informacijah glede obdelave osebnih podatkov (https://www.glasbenamatica.org/privacy-2/), morate izpolniti naslednjo zahtevo

KONCERTI 

Navodila

Za vse tiste, ki sodelujejo z Glasbeno matico (glasbeniki, člani orkestrov, solisti itd.), naj izpolnijo naslednje dokumente:

Privacy in pridobitev veljavne privolitve za audio video in socialna omrežja

TEKMOVANJE 

Navodila

Pridobitev-privoljenja-koncert-slo

DAVČNA KODA 

PRIVACY

Istruzioni

Per poter utilizzare i vostri dati dobbiamo ricevere compilata, firmata e comprensiva di allegati la vostra informativa sul trattamento dei dati personali  ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati.

COME ASSOCIARSI

Istruzioni

Per tutti coloro i quali vogliono usufruire dei servizi della nostra associazione  devono prima compilare i moduli per la richiesta di associazione.

Per associarsi compilare e restituire firmato il modulo seguente

ISCRIZIONE

Istruzioni

Prima della compilazione del modulo di iscrizione bisogna essere stati accettati come soci della Glasbena matica.

Per iscriversi ai nostri corsi potete compilare la modulistica presente in questo link.

Per l’iscrizione dei nuovi allievi è necessario allegare il modulo Privacy firmato con le copie delle carte d’identità dell’allievo e
di entrambi i genitori.

CANCELLAZIONE

Istruzioni

Per richiedere la cancellazione dai nostri archivi, come previsto dalla normativa europea e descritto nella nostra pagina sull’informativa del trattamento dei dati, dovete compilare la seguente richiesta.

CONCERTI 

Istruzioni

Per tutti coloro i quali collaborano con la Glasbena matica (concerti, orchestrali, solisti, etc.) sono sa compilare i seguenti documenti:

Privacy con liberatoria audio video e social

CONCORSI 

Istruzioni

liberatoria-concerto-it

CODICE FISCALE