Glasbene matineje

v Kulturnem domu

 

21

Nedelja, 11. februar, ob 11.00

Trio Continuum

Polona Tominec

Manuel Figheli

Fulvijo Jurinčič

Svetovni glasbeni mojstri skozi tipke Harmonik