Glasbene matineje

v Kulturnem domu

Nedelja, 20. januar, ob 11.00

Trio Amael (Ljubljana)