12.1.2020, 11.00-FOAJE BALKONA SSG:  KVARTET SORARMONICA

NEDELJSKE GLASBENE MATINEJE V SSG
v sodelovanju z Glasbeno matico

umetniški vodja: Črtomir Šiškovič

12. januar 2020
ob 11.00, Foaje balkona SSG

kvartet SORARMONICA
Simona Perme
Mira Vidic
Valentin Bogataj
Vladimir Hrovat

Kulturni dom – ul.Petronio, 4 – Trst – Foyer balkona
Vabimo vas na aperitiv po vsakem koncertu
vstopnina: 7 evrov (5 evrov znižana)

sponzor Glasbenih matinej 2019/ 2020 ZKB