OKROŽNICA ŠT. 16/22

z dne 03.10.2022

Predmet: Zapisnik učiteljske seje.

Pozdravljeni,
v priponki pošiljam zapisnik redne učiteljske seje dne 01.09.2022.                                                                                                                 ravnatelj, prof. Manuel Figheli