OKROŽNICA ŠT. 31/23

z dne 06.10.2023

Predmet: učiteljska seja goriški sedež

Spoštovani,
spomnim vas, da bo učiteljska seja za goriški sedež v ponedeljek, 09.10.2023, ob 9.30 na sedežu GM v Gorici.
Dnevni red:

  • Srečanje Primorski kulturni dnevi na Koroškem
  • 60-letnica Gm Gorica
  • Razno

v.d.ravnatelja

Manuel Figheli