Seminar za harfo
Seminario arpa

FRANCESCA TIRALE
26-27/03/2022

Diplomirala s 110 cum laude kot solistka na konservatoriju “Luca Marenzio” v Brescii pod vodstvom Anne Loro. Njeno mednarodno izobraževanje je zaključila tudi s specializacijo pri E. Fontan-Binoche, M.C. Jameta in F. Cambrelinga ter svojo pozornost posvetila predvsem francoskemu romantičnemu repertoarju. Že nekaj let je prva harfa skupine “Virtosi italiani” in redno sodeluje z zborom “Piccoli Musici” in številnimi pomembnimi komornimi sestavi.
Njene glasbene sposobnosti so jo pripeljale do sodelovanja z najpomembnejšimi italijanskimi in tujimi koncertnimi ustanovami, med katerimi velja omeniti Nacionalni simfonični orkester Rai, Orkester italijanske Švice, Pomeriggi Musicali, simfonični orkester Giuseppe Verdi iz Milana. Nastopala je kot solistka na koncertih ob spremljavi regionalnega orkestra Lazio, Solistov L’Aquile, Virtuosi Italiani, orkestra Amadeus iz Tokia.
Zaigrala je veliko prvih absolutnih izvedb, med drugim Fantazijo za harfo C. Tognija ter solistične in komorne skladbe avtorjev kot so A. Giacometti, M. Montalbetti, G. Facchinetti, Akane Tsuji, C. Galante, N. Castiglioni. Sodelovala je tudi s prestižno založbo Stradivarius in Sony Bmg. Večkrat je prisotna v žirijah na  mednarodnih tekmovanjih.

Laureata con 110 e lode come solista al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia sotto la guida di Anna Loro. Completa inoltre la sua preparazione a livello internazionale perfezionandosi con E. Fontan-Binoche, M.C. Jamet e F. Cambreling e dedicando la sua attenzione specialmente al repertorio romantico francese.
È da diversi anni prima arpa dei Virtuosi Italiani e collabora stabilmente con il Coro dei Piccoli Musici e molteplici importanti realtà cameristiche.
Le sue precipue doti musicali l’hanno portata a collaborare, in qualità di prima arpa, con le più importanti istituzioni concertistiche italiane e estere, tra le quali vale ricordare l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra della Svizzera Italiana, i Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano.
Ha tenuto concerti solitici accompagnata da l’Orchestra Regionale del Lazio, i Solisti aquilani, i Virtuosi Italiani, l’orchestra Amadeus di Tokyo.
Ha all’attivo numerose prime esecuzioni assolute, tra cui la Fantasia per arpa di C. Togni, e composizioni solistiche e da camera di altri autori quali A. Giacometti, M. Montalbetti, G. Facchinetti, Akane Tsuji, C. Galante, N. Castiglioni nonché registrazioni per le prestigiose etichette discografiche Stradivarius e Sony Bmg. É spesso chiamata in giuria in concorsi internazionali.

Vpisi do/iscrizioni entro
10/03/2022

DALIBOR BERNATOVIC
28-29/05/2022

Rojen leta 1963, osnovno šolo in Srednjo glasbeno šolo končal v Mariboru,  smer klarinet, na SGBŠ v Ljubljani pa smer harfa. Študiral v Ljubljani na Akademiji za glasbo pri izr. prof. Rudi Ravnik Kosi ter diplomiral na Muzičkoj Akademiji v Zagrebu pri doc. prof. Mariji Mlinar.Prva redna zaposlitev je bila v SNG Maribor, kot solo harfist petnajst let. Solistično, v orkestru ter v komornih zasedbah je koncertiral v mnogih državah EU. Ves ta čas je bil zaposlen tudi honorarno na glasbenih šolah v Ljubljani, Novi Gorici, Celju, Velenju in Mariboru, kjer je sodeloval pri ustanavljanju novih oddelkov za harfo. Njegova prisotnost je v pedagoškem delu že kar trideset let ter pridobljen strokovni naziv svetnika.
Pogosto je član domačih in mednarodnih tekmovalnih komisij za harfo. Uspešno se ukvarja tudi s skladanjem skladbic za otroke kakor tudi za že priznane, profesionalne harfistke.
Kot ustanovitelj in predsednik Društva Harfistov Slovenije je prirejal mednarodne koncerte in seminarje na katerih so gostovale priznane harfistke iz mnogih držav.
Leta 2012 je postal tudi dobitnik listine dr. Roman Klasinc za razvoj pedagogije, popularizacije inštrumenta in odlično delo na področju harfe ter aprila 2013 priznanja Frana Gerbiča s strani Zveze slovenskih glasbenih šol, kar je najvišje državno priznanje s strani glasbenega šolstva, ter novembra 2014 nagrado HarpMasters iz Švice za zasluge na področju harfe.

Diplomato alla scuola elementare e alla Scuola Secondaria di Musica di Maribor (Slo), dove ha studiato clarinetto e sassofono, e alla Scuola Secondaria di Musica di Lubiana (Slo), dove ha studiato l’arpa.
Perfeziona i suoi studi presso l’Accademia di Musica di Lubiana con la Prof.ssa Ruda Ravnik e si è diplomato all’Accademia di Musica di Zagabria con la Prof.ssa Maria Mlinar.
Per 15 anni è stato Prima Arpa  al Teatro Nazionale Sloveno e all’Orchestra Sinfonica di Maribor. Come solista si è esibito con orchestre ed ensemble da camera in tutti i paesi dell’UE. Per tutto questo periodo ha lavorato anche nelle scuole di musica di Lubiana, Nova Gorica, Celje, Velenje e Maribor, dove ha contribuito alla formazione di nuovi dipartimenti di musica per arpa. Insegna musica da trent’anni ed i suoi studenti si sono sempre distinti con prestigiosi risultati in Concorsi nazionali ed Internazionali.
Si è dedicato inoltre alla composizione di melodie per bambini, così come al repertorio per arpisti professionisti e affermati.  In qualità di presidente della Slovenian Harp Society, ha organizzato seminari internazionali, concorsi internazionali di arpa DHS in Slovenia.

Vpisi do/iscrizioni entro
01/05/2022

DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
22-23/10/2022

Diplomirala je študij klavira na Akademiji za glasbo v Zagrebu  ( Muzička  akademija u Zagrebu) pri prof. Mariji Gvozdić Horvat. Študij harfe je diplomirala pri prof. Rudi Ravnik Kosi na ljubljanski Akademiji za glasbo. Podiplomski magisterski študij je dokončala na Visoki šoli za glasbeno umetnost v Lovranu
pri prof. Irini Pašinskoj ( Rusija ). Nastopa kot solistka in komorna glasbenica.
Do sedaj igrala je kot solistka ob spremljavi številnih orkestrov ( Slovenska filharmonija, Orekester Opere HNK  Ivana pl. Zajca v Reki,  Dubrovniški  simfonični orkester, Simfonični orkester hrvaškega radija in televizije, ansambel ” Cantus”,  Varaždinski, Reški  Zadarski  , Hrvaški komorni orkester in Madžarski simfonični orkester.” Danubia”) Nastopala je v  Sloveniji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, Rusiji ter v Australiji, Južni in Severni Ameriki.
Snema za arhiv hrvaškega radija. Posnela je tri zgoščenke. Več kot dvaindvajset let bila je solo harfistka Orkestra Opere HNK  Ivana pl. Zajca na Reki.  Od  leta 1994  do 2006.  poučevala je harfo na Glasbeni šoli  Ivana Matetića Ronjgova na Reki.  Od leta 2002. je  profesorica  za harfo na Akademiji za glasbo v  Zagrebu in občasno sodeluje kot harfistka v orkestrih. Pogosto sodeluje v delu ocenjvalnega soda domačih in mednarodnih harfističnih tekmovanj in je voditeljica harfističnih seminarjev.

Nata a Rijeka ( Fiume). Diplomata in pianoforte sotto la guida della Prof.ssa Marija Gvozdić Horvat presso l’Accademia di musica di Zagabria ed in arpa sotto la guida della Prof.ssa Ruda Ravnik Kosi presso l’Accademia di musica di Lubiana perfezionandosi in seguito con arpiste quali Catrine Michel.
Conclude inoltre il suo perfezionamento presso l’ Accademia di musica “Ino Mirkovic” a Lovran, sotto la guida della prof. Irina Petrovna Pashinskaja (Mosca / Russia). Svolge intensa attività concertistica in patria ed all’estero sia come solista che in varie formazioni cameristiche.
Ha eseguito in prima assoluta numerosi brani di compositori Croati, alcuni dei quali a lei dedicati.
Per più di vent’anni è stata prima arpa dell’orchestra del Teatro Ivan Zajc di Fiume. Ha collaborato con quasi tutte orchestre in Croazia e Slovenia e registrato per la biblioteca della Radiotelevisione Croata.
Dal 1994 al 2006 ha insegnato arpa presso Scuola di musica “Ivana Matetić Ronjgov” a Fiume. Dal 2002 è docente d’ arpa presso l’Accademia di Musica di Zagabria.
È il membro regolare di giuria in concorsi internazionali e nazionali.

Vpisi do/iscrizioni entro
01/10/2022

INFO

Seminarji se bodo odvijali na sedežu Glasbene matice v Trstu, ulica Montorsino št. 2

I seminari si terranno presso la sede della Glasbena matica a Trieste in via Montorsino n. 2

Informacije nudi prof. Tatiana Donis
Per tutte le informazioni potete contattare la prof.ssa Tatiana Donis

cell: 0039 392 6869287
mail: tatiana.donis@glasbenamatica.org

KONTAKTI

Ul. - Via Montorsino, 2 – 34135 Trst - Trieste
+39 040 418605