Glasbena matica

Furlanija Julijska krajina

Ul. Arengo della Slavia, 1 – 33049 Špeter
tel./fax +39 0432-727049

e-mail: speter@glasbenamatica.org

Trg latteria 1 – 33010 Ukve
tel +39 3331976267

Novice

Dejavnosti - Attività

Glasbena matica je...

GLASBENA MATICA je primarna ustanova Slovencev v Italiji z deželno razsežnostjo.
Njeno prvo poslanstvo je nuditi mladim kakovostno glasbeno izobraževanje v slovenščini.
GM je zasebna ustanova, zapolnjuje vrzel v javni šolski ponudbi.
Tesno je povezana z glasbenim šolstvom v Sloveniji kot članica ZSGŠ (Zveze slovenskih glasbenih šol).
Predstavlja vezni člen med glasbenimi ustanovami v slovenskem in italijanskem okolju, a tudi mednarodno.
Je pomemben dejavnik pri  utrjevanju in razvoju slovenske kulture v deželi Furlaniji Julijski krajini.

GLASBENA MATICA je bila ustanovljena oktobra 1909 v Trstu.

Leta 1912 sta bili njeni šoli z ministrskim odlokom Cesarsko-kraljevega namestništva priznani pravica javnega poučevanja in javna podpora.
Leta 1920 je v požigu Narodnega doma v Ul. Filzi, kjer je imela svoj sedež, izgubila veliko arhivskega gradiva in instrumentov.
Pod fašističnim pritiskom je bila leta 1927 prisiljena prekiniti svoje delovanje.
Po koncu 2. svetovne vojne je ponovno zaživela že jeseni 1945 v Trstu, jeseni 1962  pa v Gorici.
Svoje delovanje je leta 1977 razširila na Benečijo, leto kasneje pa tudi na Kanalsko dolino.
Do državne reforme glasbenega šolstva je izšlo iz GM čez 100 diplomiranih glasbenikov, zadnji leta 2013.

La GLASBENA MATICA è una primaria istituzione di dimensione regionale degli Sloveni in Italia.

Fornisce ai giovani istruzione musicale di qualità in lingua slovena.
È un’istituzione privata che integra, laddove lacunosa, l’offerta formativa pubblica.
 È membro della ZSGŠ (Unione scuole musicali slovene).
Promuove legami tra ambienti musicali sloveni e italiani, ma anche internazionali.
Ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura slovena nella regione Friuli Venezia Giulia.   

La GLASBENA MATICA è stata fondata nell’ottobre 1909 a Trieste.

Nel 1912, con decreto ministeriale, diventò un ente pubblico in parte finanziato dal Governo austriaco.
Nel 1920 perse gran parte dei propri materiali d’archivio e strumenti musicali nell’incendio del Narodni dom di via Filzi, dove aveva sede.
Nel 1927 fu costretta dal regime fascista a sciogliersi.
Dopo la seconda guerra mondiale riprese l’attività già nell’autunno del 1945 a Trieste e, nell’autunno del 1962, a Gorizia.
Nel 1977 iniziò ad operare anche nella Slavia friulana in provincia di Udine e, l’anno seguente, nella Val Canale.
Fino alla riforma dell’istruzione musicale si sono diplomati presso la GM oltre 100 musicisti, l’ultimo nel 2013.   

Ekipa

Milena Padovan

Predsednica

Bogdan Kralj

Ravnatelj

Tajništvo

Trst – Gorica – Špeter

Upravni odbor

Trst – Gorica – Špeter

Festivali in tekmovanja - Festival e concorsi

Sodelovanja - Collaborazioni

0
Koliko gojencev smo že imeli
0
Koliko let smo že z vami

Kontakti

GLASBENA MATICA

c.f. – 80015090329   VAT –  IT00554760322

Ul. – Via Montorsino, 2 – 34135 Trst – Trieste

+39 040 418605

trst@glasbenamatica.org

Gorica – Gorizia

gorica@glasbenamatica.org

Špeter – San Pietro al Natisone

speter@glasbenamatica.org