FESTIVAL KRAS 2018

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA KLAVIRJA
od 18. do 21. julija 2018

SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE DI PIANOFORTE
dal 18 al 21 luglio 2018

Dragi učenci in študentje, spoštovani ljubitelji glasbe! Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini že vrsto let prireja mednarodni Festival Kras z namenom, da omogoča izobraževanje mladih in nadarjenih glasbenikov, ki na ta način lahko pridobijo pomembne izkušnje na profesionalnem in individualnem nivoju, in da bogati tukajšnji kulturni prostor z odmevnimi pobudami. Letošnji Festival bo potekal od 17. julija do 21. julija v Devinu ter v jeseni v Nabrežini in Briščkih. Vseboval bo koncerte mladih nadarjenih glasbenikov, delavnice in mojstrske tečaje za violino, klavir, kitaro in harmoniko. Vsem želim čimveč glasbenih užitkov in da bi se čim boljše počutili v naši sredi!

Ravnatelj Glasbene matice
prof. Bogdan Kralj

Šola je namenjena učencem glasbenih šol, konservatorijev in akademij. Program izbirajo kandidati oziroma njihovi pedagogi.

Luca TRABUCCO

Luca Trabucco (Salerno) se je izkazal na številnih mednarodnih tekmovanjih (Viotti, New Orleans, Treviso, Palme d’Or, Benetke, itd.). Nastopil je po vsej Evropi, v Združenih državah Amerike, Srednjem in Daljnem vzhodu. Po študiju klavirja in kompozicije na konservatoriju v Genovi se je izpopolnjeval z R. Risalitijem, L. Bermanom, A. Lonquichem, B. Petrushanskyjem in P. Rattalinom na Akademiji v Imoli. Posvetil se je predvsem francoski klavirski produkciji dvajsetega stoletja; njegova diskografija pa kljub temu pokriva širok spekter glasbene literature, od baroka do sodobnih del; nekatere od teh je izvedel kot prvi in so posvečene prav njemu. Poleg svoje koncertne kariere opravlja pedagoški poklic. Pogosto je član žirij mednarodnih klavirskih tekmovanj ter redno vodi mojstrske tečaje v Italiji in Evropi. Poučuje klavir na konservatoriju “Jacopo Tomadini” v Vidmu.

PROGRAM

Lekcije in koncerti bodo potekali v Devinu na Zavodu Združenega Sveta.

UDELEŽENCI:
Opcija A)

225,00 € – tečaj klavirja
Tečaj obsega:
– štiri individualne lekcije po 60 minut;
– prost vstop na koncerte Festivala Kras;
– možnost uporabe klavirja za vaje;
– možnost prisostvovanja pri lekcijah drugih udeležencev.

UDELEŽENCI:

Opcija B)

185,00 € – tečaj klavirja
Tečaj obsega:
– štiri individualne lekcije po 45 minut;
– prost vstop na koncerte Festivala Kras;
– možnost uporabe klavirja za vaje;
– možnost prisostvovanja pri lekcijah drugih udeležencev.

Rok za prijavo: 30. 06. 2018.

PLAČILO

Vpisnino (50,00 evrov) poravnate ob vpisu. Kotizacijo pa en teden pred začetkom seminarja.

Vpisnine ne vračamo.

Prosimo, da vpisnino in kotizacijo nakažete na TRR:

ZKB
IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Prejemnik:

GLASBENA MATICA –  MASTER CLASS KLAVIR

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

KONCERTI

17. julija ob 20.30 

Jadranski zavod združnega sveta – Devin

Vassilij MELNIKOV, violina

Sijavuš GADŽIJEV, klavir

Sodeluje Manca RUPNIK, violina

18. julija ob 20.30 

Jadranski zavod združnega sveta – Devin

Luca TRABUCCO, klavir

21. julija ob 20.00 

Jadranski zavod združnega sveta – Devin

Zaključni koncert

udeležencev poletne šole

KONTAKTI

Ul. Montorsino 2 – 34135 TRST
+39 040 418605
+39 040 4529619

Cari alunni, studenti e amanti della musica in genere! La Glasbena Matica del Friuli Venezia Giulia organizza da molti anni l’International Karst Festival con l’obiettivo di educare musicisti giovani e di talento a che possano acquisire preziose esperienze a livello professionale e individuale. E nel contempo possano arricchire lo spazio culturale locale con grandi iniziative. Il festival di quest’anno si terrà dal 17 luglio al 21 luglio a Duino e in autunno ad Aurisina e Borgo Grotta Gigante. Comprenderà concerti di giovani musicisti di talento, workshop e corsi di perfezionamento per violino, pianoforte, chitarra e fisarmonica.

Cari allievi, voglio porgervi i miei più sentiti auguri di buon lavoro assieme a noi!

Direttore della Glasbena Matica

prof. Bogdan Kralj

La Scuola è dedicata ad allievi di scuole di musica, conservatori ed accademie musicali. Il programma può essere scelto dal partecipante o dal suo docente. 

Luca TRABUCCO

Affermatosi in molti concorsi internazionali (Viotti, New Orleans, Treviso, Palma d’oro, Premio Venezia, etc.), Luca Trabucco, salernitano, ha suonato in tutta Europa, Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente. Dopo gli studi di pianoforte e composizione al Conservatorio di Genova si è perfezionato con Riccardo Risaliti, Lazar Berman, Alexander Lonquich, Boris Petrushansky e Piero Rattalino all’Accademia Pianistica di Imola. Dedicatosi fin da giovanissimo alla produzione pianistica del ‘900 francese di cui è considerato uno specialista, la sua discografia copre comunque un arco vastissimo della letteratura musicale, spaziando dal barocco ai contemporanei, ha realizzato diverse prime esecuzioni di opere a lui dedicate. Affianca alla carriera concertistica l’impegno didattico e di frequente siede nelle giurie di concorsi pianistici internazionali, tiene regolarmente master-classes pianistiche in Italia e in Europa, è docente di pianoforte al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine.

PROGRAMMA

Le lezioni si svolgerannno a Duino presso il collegio del Mondo unito.

Opzione A) 225.00 € per i corsi di pianoforte

Nella quota sono compresi:
– quattro lezioni individuali di 60 minuti
– possibilità di usare il pianoforte per le esercitazioni;
– possibilità di frequentare lezioni degli altri partecipanti;

– ingresso gratuito ai concerti organizzati durante il Festival Kras

Opzione B) 185.00 € per i corsi di pianoforte

Nella quota sono compresi:
– quattro lezioni individuali di 45 minuti
– possibilità di usare il pianoforte per le esercitazioni;
– possibilità di frequentare lezioni degli altri partecipanti;

– ingresso gratuito ai concerti organizzati durante il Festival Kras

Termine ultimo per l’iscrizione: 30. 06. 2018.

PAGAMENTI

Quota d’iscrizione: 50,00 € 

Quota di partecipazione: da versare una settimana prima dell’inizio del seminario.

Saldata la quota di partecipazione verrà inviato l’orario delle lezioni.

La quota d’acconto non è rimborsabile.

Il costo del seminario va pagato al seguente conto corrente:


Bančni račun : IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Naslovljeno na:

GLASBENA MATICA MASTER CLASS

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

KONTAKTI

Ul. Montorsino 2 – 34135 TRST
+39 040 418605
+39 040 4529619