STRINGS FESTIVAL KRAS 2018

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA VIOLINE
Od 18. do 21. julija 2018

SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE DI VIOLINO
Dal 18 al 21 luglio 2018

Šola je namenjena učencem glasbenih šol, konservatorijev in akademij. Program izbirajo kandidati oziroma njihovi pedagogi.

meljnikovVasilij Meljnikov

Vasilij Meljnikov je študiral na Glasbeni akademiji v Minsku pri znani ruski violinistki Olgi Parhomenko, študentki slovitega Davida Ojstraha. Pri njej je opravil tudi magistrski študij, hkrati pa se je izpopolnjeval pri pedagogih Konservatorija P. I. Čajkovskega v Moskvi. Pedagoško delo je začel kot profesor na Posebni srednji šoli za glasbene talente in kot asistent na Državni glasbeni akademiji v Minsku. Bil je član Državnega komornega orkestra Belorusije, s katerim je nastopal doma in po evropskih državah. Od leta 1990 deluje v Sloveniji kot pedagoški in umetniški mentor. Nastopa kot solist in komorni glasbenik na številnih koncertnih odrih. Leta 1997 je prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju Vienna Modern Masters na Dunaju. Bil je tudi koncertni mojster Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Od leta 2000 je redni profesor violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani in mentor Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, ki ima odmevne koncerte doma in v tujini.

PROGRAM

AKTIVNI UDELEŽENCI:

225,00 € – tečaj violine
Tečaj obsega:
– štiri individualne lekcije po 45 minut;
– klavirsko spremljavo po potrebi udeleženca;
– prost vstop na vse koncerte Festivala Kras.

PASIVNI UDELEŽENCI – SLUŠATELJI:

– 10,00 € – dnevna vstopnica

PLAČILO

Vpisnino (50,00 evrov) poravnate ob vpisu, kotizacijo (175,00 evrov) pa en teden pred začetkom seminarja.

Po poravnavi kotizacije bomo poslali urnik lekcij.

Vpisnine ne vračamo.

Prosimo, da vpisnino in kotizacijo nakažete na TRR:

ZKB
IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Prejemnik:

GLASBENA MATICA –  MASTER CLASS

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

La Scuola è dedicata ad allievi di scuole di musica, conservatori ed accademie musicali. Il programma può essere scelto dal partecipante o dal suo docente. 

Vasilij Meljnikov

Vasilij Meljnikov studia all’Accademia Musicale di Minsk con la famosa violinista Olga Parchomenko, allieva di David Ojstrach. Conclude gli studi superiori e si perfeziona presso il Conservatorio P. I. Čajkovskij di Mosca. Comincia la sua carriera come didatta insegnando alla Scuola per talenti musicali di Minsk e come assistente all’Accademia Musicale della stessa città. Suona nell’ Orchestra Nazionale da Camera della Bielorussia, esibendosi in importanti sale europee. Nel 1990 si trasferisce in Slovenia. Nel 1997 vince il primo premio al concorso nazionale “Modern Masters” a Vienna. Per molti anni è primo violino dell’Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione slovena. Si esibisce regolarmente come solista e in complessi di musica da camera. Dal 2000 è professore ordinario di violino presso l’Accademia Musicale di Lubiana e prepara regolarmente gli archi dell’ orchestra dell’Accademia per i concerti, accompagnandola in tournée in Slovenia e all’estero.

PROGRAMMA

PARTECIPAZIONE ATTIVA:
225.00 € per i corsi di violino

Nella quota sono compresi:
– quattro lezioni individuali di 45 minuti
– accompagnamento pianistico, secondo le esigenze del partecipante
– partecipazione come uditore a tutte le lezioni dei corsi
– ingresso gratuito a tutti i concerti organizzati durante il Festival Kras

UDITORI:
– 10.00 € per la singola giornata.

PAGAMENTI

Quota d’iscrizione: 50,00 € 

Quota di partecipazione: 175,00 € (da versare una settimana prima dell’inizio del seminario).

Saldata la quota di partecipazione verrà inviato l’orario delle lezioni.

La quota d’acconto non è rimborsabile.

Il costo del seminario va pagato al seguente conto corrente:


Bančni račun : IBAN: IT66Y0892802201010000010123
BIC CODE: CCRTIT2TV00
Naslovljeno na:

GLASBENA MATICA MASTER CLASS

PRIJAVA – ISCRIZIONE 

KONTAKTI

Ul. Montorsino 2 – 34135 TRST
+39 040 418605
+39 040 4529619