ALEXANDER GADJIEV
1-5/08/2022

Vpisi do/iscrizioni entro
10.07.2022

INFO

Mojstrski tečaj bo potekal v Kulturnem domu v Gorici – La masterclass  si svolgerà presso il Kulturni Dom di Gorizia

Ul./Via Italico Brass, 20, 34170 Gorica/Gorizia 

KONTAKTI

Korzo Verdi 51 – 34170 Gorica
+39 0481-531508