“TOMAŽ HOLMAR”

Pravilnik- SLO

MEDNARODNO GLASBENO TEKMOVANJE

TOMAŽ HOLMAR

 

Naborjet (Malborghetto), od 17. do 20. maja 2018

 

PRAVILNIK

 1. Člen / Glasbena matica, v sodelovanju s kulturnim središčem »Planika« in združenjem “ Don Mario Černet” prireja in razpisuje 6. Mednarodno glasbeno tekmovanje »Tomaž Holmar«. Namen tekmovanja je odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev in študentov in širjenje glasbene kulture med mladimi.
 2. Člen / Tekmovanje je namenjeno mladim pianistom in harmonikarjem iz raznih držav. Odvijalo se bo v Naborjetu, (Malborghetto, Udine, Italija) od 17. do 20. maja 2018.
 3. Člen SEKCIJE

A.KLAVIR (solisti)
B. KLAVIR (štiriročno)
C. HARMONIKA (solisti)
D. HARMONIKA (komorne skupine)

 1. HARMONIKARSKI ORKESTRI
 2. KLAVIR (solisti)

Kat. A Junior     Rojeni po 1. januarju 2009. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 4 min.

Kat. A1               Rojeni po 1. januarju 2007. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 6 min.
Kat. A2               Rojeni po 1. januarju 2005. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 8 min.
Kat. A3               Rojeni po 1. januarju 2003. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 10 min.

Kat. A4               Rojeni po 1. januarju 2001. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 14 min.

Kat. A5               Ni starostne omejitve. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 20 min.

 

 1. KLAVIR (štiriročno)

Kat. B1         Rojeni po 1. januarju 2006. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 8 min.

Kat. B2         Rojeni po 1. januarju 2003. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 10 min.

Kat. B3         Rojeni po 1. januarju 2000. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 15 min.

 

 1. HARMONIKA (solisti)

Kat. C Junior    Rojeni po 1. januarju 2009. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 4 min.

Kat. C1              Rojeni po 1. januarju 2007. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 6 min.
Kat. C2              Rojeni po 1. januarju 2005. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 8 min.
Kat. C3              Rojeni po 1. januarju 2003. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 10 min.

Kat. C4              Rojeni po 1. januarju 2001. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 14 min.

Kat. C5              Ni starostne omejitve. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 20 min.

 

 

 1. HARMONIKA
  (komorne skupine od Dua do Okteta, z vsaj eno harmoniko)

Kat. D1 Najmanj 80% članov rojenih po 1. januarju 2006. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 8 min.

Kat. D2 Najmanj 80% članov rojenih po 1. januarju 2003. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 10 min.

Kat. D3 Najmanj 80% članov rojenih po 1. januarju 2000. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 15 min.

 1. HARMONIKARSKI ORKESTRI
  (harmonikarski orkestri z najmanj 9 članov. Dovoljena vključitev drugih inštrumentov)

Kat. E1 Najmanj 80% članov rojenih po 1. januarju 2002. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 15 min.
Kat. E2 Najmanj 80% članov rojenih po 1. januarju 1999. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 20 min.

Kat. E3 Ni starostne omejitve. Prosta izbira programa, skupna minutaža do 25 min.

 

 1. Člen AVDICIJE

Vrstni red nastopajočih bo sledil abecednemu vrstnemu redu in bo objavljen najmanj teden dni pred začetkom tekmovanja na spletni strani www.glasbenamatica.org . Vsak izmed tekmovalcev naj se pozanima za urnik avdicije. Zamude in odsotnosti ne bodo opravičene. Vsi tekmovalci ali skupine se morajo prijaviti pred začetkom njihove kategorije v tajništvu tekmovanja in predložiti tri kopije izbranih skladb, spored izvajanja ter osebni dokument. Organizatorji tekmovanja si ne prevzamejo odgovornosti, če bodo tekmovalci uporabljali fotokopije. Zamudniki ne bodo prepuščeni na avdicijo. Kandidati nimajo nikakršne pravice do plačila v primeru, da se tekmovanje oz. zaključni koncert predvaja po radiju ali televiziji.

Vse avdicije bodo javnega značaja.

 

 1. Člen KOMISIJA

Komisijo bodo sestavljali mednarodno priznani glasbeniki in pedagogi. Ocene komisije so dokončne in ne bo možna nikakršna pritožba. Člani žirije ne ocenjujejo kandidatov, ki so njihovi učenci ali s katerimi so v sorodstvu. Komisija lahko tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo. Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v primeru nezadostne umetniške sposobnosti pri tekmovalcih. Tekmovalci se lahko vpišejo v višje kategorije, a ne morejo tekmovati v več kategorijah iste sekcije. Ocena bo izražena v stotinkah. Končni rezultat bo izračunan kot aritmetična sredina vseh ocen komisarjev. V primeru ex equo v kategoriji, bo komisija nagrado lahko razdelila v enaki meri med tekmovalci.

 

 

 

 1. Člen TOČKOVANJE
  Rezultati bodo objavljeni ob koncu vsake kategorije.

od 95 do 100 točk: PRVA NAGRADA (DIPLOMA IN MEDALJA)

od 90 do 94,99 točk: DRUGA NAGRADA (DIPLOMA IN MEDALJA)

od 85 do 89,99 točk: TRETJA NAGRADA (DIPLOMA IN MEDALJA)

od 80 do 84,99 točk: PRIZNANJE

pod 80 točkami: POTRDILO O UDELEŽBI

 

 1. Člen NAGRADE

Organizatorji tekmovanja bodo podelili naslednje denarne nagrade:

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategorijah A1 in A2, (z najmanj 95 točkami) prejme pokal in denarno nagrado v višini: 70

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategorijah A3 in A4 (z najmanj 95 točkami), prejme pokal in denarno nagrado v višini: 100

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategoriji A5 (z najmanj 95 točkami) prejme pokal in denarno nagrado v višini: 200

Najvišje ocenjen klavirski duo v kategorijah B1, B2 in B3 (z najmanj 95 točkami) prejme pokal in denarno nagrado v višini: 150

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategorijah C1 in C2, (z najmanj 95 točkami) prejme pokal in denarno nagrado v višini: 70

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategorijah C3 in C4 (z najmanj 95 točkami), prejme pokal in denarno nagrado v višini: 100

Najvišje ocenjen tekmovalec v kategoriji C5 (z najmanj 95 točkami) prejme pokal in denarno nagrado v višini: 200

Najvišje ocenjena komorna skupina v kategorijah D1, D2 in D3 (z najmanj 95 točkami), prejme pokal in denarno nagrado v višini: 150

Najvišje ocenjen orkester v kategorijah E1, E2, E3 (z najmanj 95 točkami), prejme pokal in denarno nagrado v višini: 250

Prvouvrščeni tekmovalci iz posameznih kategorij se bodo morali udeležiti zaključnega nastopa ter izvesti program, ki ga bo izbrala komisija. V nasprotnem primeru bodo pravico do nagrade izgubili. V primeru, da prva nagrada ne bo podeljena, lahko komisija določi nastop najboljše uvrščenega tekmovalca v kategoriji.

Za zmagovalce v kategorijah A5 in C5 lahko organizatorji dodelijo tudi nagradni koncert.

 

 1. Člen KOTIZACIJE

Kat.: A Junior, A1, A2, C junior C1, C2: 60

Kat.: A3, A4, C3, C4, B1, B2, B3, D1, D2, D3: 70

 

Kat.: A5, C5: 100

Kat.: E1, E2, E3: 110

V primeru plačila kotizacije s strani ustanove, ki ni vpisana v arhiv VIES (VAT information exchange system), je treba dokončni vsoti plačila dodati še 22% za DDV.

Kotizacije se ne vračajo. Potne stroške in stroške bivanja krije tekmovalec sam.

Plačilo se izvede na:

Banca popolare di Cividale

Bančni račun : IBAN: IT71 W054 8412 401C C001 0404 792

Bic swift: CIVIIT2C

Naslovljeno na:

GLASBENA MATICA, Corso Verdi 51, 34170 Gorica

 

V razlogu plačila navesti ime udeleženca ali ime skupine in tekmovalno kategorijo.

Prijave na tekmovanje potekajo izključno na spletni strani www.glasbenamatica.org , kjer so na voljo obrazci za vse tekmovalne sekcije. Obrazec je potrebno primerno izpolniti. Nepopolne prijave bodo zavrnjene. Prijava je možna najkasneje do 20. aprila 2018. Organizacija si ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne zastoje pri posredovanju prijav zaradi razlogov, ki niso odvisni od organizacije same.

 1. Člen SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje brezpogojno strinja s pravili tekmovanja. Organizacija tekmovanja si ne prevzame odgovornosti za morebitne poškodbe oseb ali stvari pred, med in po tekmovanju.

 1. Člen LOKACIJA TEKMOVANJA

Palazzo Veneziano
Trg Palazzo Veneziano 1
33100 Malborghetto Valbruna (UD) Italiaq

 1. Člen INFORMACIJE

Umetniški vodja: Manuel Figheli

tel. 0039 3483239041

mail.: manuelfigelj@gmail.com

www.glasbenamatica.org

Regolamento-ITA

CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE

TOMAŽ HOLMAR

 

Malborghetto (UD), dal 17 al 20 maggio 2018

 

REGOLAMENTO

Art. 1 / La scuola di musica “Glasbena matica” in collaborazione con il centro culturale sloveno “Planika” e l’associazione “Don Mario Černet” organizza la sesta edizione del Concorso musicale internazionale “Tomaž Holmar”. Il concorso si propone di promuovere la cultura musicale e avvicinare i giovani allo studio della musica e alla diffusione della stessa.

Art. 2 / Il concorso è dedicato ai giovani pianisti e fisarmonicisti provenienti da diverse nazioni e si svolgerà nel Palazzo Veneziano a Malborghetto (UD, Italia) dal 17 al 20 maggio 2018.

 

Art. 3 SEZIONI
A. PIANOFORTE (solisti)
B. PIANOFORTE (quattro mani)
C. FISARMONICA (solisti)
D. FISARMONICA (gruppi da camera)

 1. ORCHESTRE DI FISARMONICA

 

 1. PIANOFORTE (solisti)

Cat. A Junior   Nati dopo il 1° Gennaio 2009. Programma a libera scelta, durata max. 4 min.

Cat. A1             Nati dopo il 1° Gennaio 2007. Programma a libera scelta, durata max. 6 min.
Cat. A2             Nati dopo il 1° Gennaio 2005. Programma a libera scelta, durata max. 8 min.
Cat. A3             Nati dopo il 1° Gennaio 2003. Programma a libera scelta, durata max. 10 min.

Cat. A4             Nati dopo il 1° Gennaio 2001. Programma a libera scelta, durata max. 14 min.

Cat. A5             Senza limiti di età. Programma a libera scelta, durata max. 20 min.

 

 1. PIANOFORTE (quattro mani)

Cat. B1              Nati dopo il 1° Gennaio 2006. Programma a libera scelta, durata max. 8 min.

Cat. B2              Nati dopo il 1° Gennaio 2003. Programma a libera scelta, durata max. 10 min.

Cat. B3              Nati dopo il 1° Gennaio 2000. Programma a libera scelta, durata max. 15 min.

 

 

 1. FISARMONICA (solisti)

Cat. C Junior      Nati dopo il 1° Gennaio 2009. Programma a libera scelta, durata max. 4 min.

Cat. C1                Nati dopo il 1° Gennaio 2007. Programma a libera scelta, durata max. 6 min.
Cat. C2                Nati dopo il 1° Gennaio 2005. Programma a libera scelta, durata max. 8 min.
Cat. C3 
              Nati dopo il 1° Gennaio 2003. Programma a libera scelta, durata max. 10 min.

Cat. C4                Nati dopo il 1° Gennaio 2001. Programma a libera scelta, durata max. 14 min.

Cat. C5                Senza limiti di età. Programma a libera scelta, durata max. 20 min.

 

 1. FISARMONICA
  (gruppi da camera, formazioni da Duo a Ottetto, con almeno una fisarmonica)

Cat. D1    Almeno l’80% dei componenti nati dopo il 1° Gennaio 2006. Programma a libera scelta, durata max. 8 min.

Cat. D2   Almeno l’80% dei componenti nati dopo il 1° Gennaio 2003. Programma a libera scelta, durata max. 10 min.

Cat. D3   Almeno l’80% dei componenti nati dopo il 1° Gennaio 2000. Programma a libera scelta, durata max. 15 min.

 1. ORCHESTRE DI FISARMONICA
  (gruppi di almeno 9 elementi, consentita l’introduzione di altri strumenti)

Cat. E1  Almeno l’80% dei componenti nati dopo il 1° Gennaio 2002. Programma a libera scelta, durata max. 15 min.
Cat. E2  Almeno l’80% dei componenti nati dopo il 1° Gennaio 1999. Programma a libera scelta, durata max. 20 min.

Cat. E3  Senza limiti d’età. Programma a libera scelta, durata max. 25 min.

 

Art. 4 AUDIZIONI
Le audizioni procederanno secondo ordine alfabetico, che sarà pubblicato almeno una settimana prima dell’inizio del concorso sul sito internet www.glasbenamatica.org È obbligo dei concorrenti informarsi sull’orario della propria convocazione. Il Comitato organizzativo non si assume alcuna responsabilità in caso di mancanza o dimenticanza del concorrente. I concorrenti o i gruppi devono presentarsi prima dell’inizio della propria categoria presso la segreteria del concorso per la registrazione, dove consegneranno 3 copie del programma d’esecuzione, l’ordine d’esecuzione e un documento d’identità. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità se i concorrenti utilizzeranno le fotocopie. I ritardatari non verranno ammessi alle esecuzioni. I concorrenti non hanno il diritto a ricevere compensi nel caso in cui il concorso o il concerto di premiazione sia trasmesso per radio o TV.

Tutte le audizioni saranno pubbliche.

Art. 5 GIURIA
La giuria sarà composta da musicisti e docenti di chiara fama internazionale. Le decisioni della giuria sono insindacabili, inappellabili e definitive. Nel caso in cui il concorrente sia allievo di un giurato o fra i due ci siano vincoli di parentela, tale giurato si asterrà dal voto. La giuria può interrompere l’esecuzione di un concorrente qualora egli superi la durata d’esecuzione massima prevista. La giuria si riserva il diritto di non conferire premi, nel caso in cui riscontri una preparazione insufficiente da parte dei concorrenti. I concorrenti possono iscriversi a una categoria superiore, ma non partecipare in più categorie della stessa sezione. I commissari esprimono il voto in centesimi. Il risultato definitivo sarà calcolato facendo la media aritmetica dei voti. Nel caso di ex aequo di categoria, la commissione giudicatrice può suddividere il premio in parti uguali.

Art. 6 PUNTEGGI

I risultati saranno resi noti al termine di ogni categoria.

da 95 a 100 punti:       PRIMO PREMIO (DIPLOMA E MEDAGLIA)
da 90 a 94,99 punti:    SECONDO PREMIO (DIPLOMA E MEDAGLIA)

da 85 a 89,99 punti:    TERZO PREMIO (DIPLOMA E MEDAGLIA)
da 80 a 84,99 punti:    DIPLOMA DI MERITO
meno di 80 punti:        CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 7 PREMI /

Il concorrente con il maggior punteggio nelle categorie A1 e A2 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 70

 

Il concorrente con il maggior punteggio nelle categorie A3 e A4 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 100

 

Il concorrente con il maggior punteggio nella categoria A5 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 200

 

Il duo a quattro mani con il maggior punteggio nelle categorie B1, B2 e B3 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 150

 

Il concorrente con il maggior punteggio nelle categorie C1 e C2 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di:70

 

Il concorrente con il maggior punteggio nelle categorie C3 e C4 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 100

 

Il concorrente con il maggior punteggio nella categoria C5 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 200

 

Il gruppo da camera con il maggior punteggio nelle categorie D1, D2 e D3 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di: 150

 

L’orchestra da camera con il maggior punteggio nelle categorie E1, E2 e E3 (con almeno 95 punti) riceve la coppa e la borsa di studio del valore di:250

 

I vincitori assoluti di ogni categoria dovranno partecipare al concerto finale ed eseguire parte del programma scelto dalla commissione. In caso contrario non gli sarà conferito il premio. Nel caso in cui non venga assegnato il primo premio, la commissione può

scegliere per l’esecuzione, il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore. Ai vincitori delle categorie A5 e C5, potrà essere conferito anche un concerto premio.

 

 

 

 

Art. 8 QUOTE DISCRIZIONE


Cat.: Ajunior, A1, A2,  Cjunior, C1, C2: 60
Cat.: A3, A4, C3, C4, B1, B2, B3, D1, D2, D3: 70

Cat.: A5, C5: 100
Cat.: E1, E2, E3: 110

Nel caso in cui il pagamento della quota d’iscrizione venga effettuato da un Ente o Istituzione non iscritto all’archivio VIES (VAT information exchange system), alla somma da versare va aggiunto il 22% per l’IVA.

Le quote di iscrizione al concorso non sono rimborsabili. Le spese di viaggio e soggiorno sono interamente a carico del concorrente.La quota d’iscrizione va pagata sul seguente conto corrente:

Banca popolare di Cividale

Conto corrente : IBAN: IT71 W054 8412 401C C001 0404 792

Bic swift: CIVIIT2C

Intestato a :

GLASBENA MATICA Corso Verdi 51, 34170 Gorizia

 

Nella causale andrà specificato per esteso il nome e cognome del concorrente, o nome della formazione e la relativa categoria. L’iscrizione al concorso va effettuata esclusivamente online sul sito internet www.glasbenamatica.org compilando il modulo d’iscrizione relativo alla categoria scelta. Le domande d’iscrizione erroneamente compilate non saranno accettate. Il termine di presentazione delle domande scade il 20 aprile 2018. Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna responsabilità nel caso di ritardi nella presentazione delle domande d’iscrizione, dovuti a ragioni non pertinenti agli organizzatori stessi.

Art. 9 NORME GENERALI /

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento che potrebbero subire variazioni qualora subentrassero cause di forza maggiore. L’organizzazione del Concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi natura a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Art. 10 LUOGO DEL CONCORSO

Palazzo Veneziano
Piazza Palazzo Veneziano 1
33010 Malborghetto Valbruna (Ud) Italia

Art. 12 INFO

Direttore artistico: Manuel Figheli
Tel: 0039 3483239041

mail.: manuelfigelj@gmail.com

www.glasbenamatica.org

Regulations - Eng

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

TOMAŽ HOLMAR

 

Malborghetto (Udine – Italy),  from 17th to 20th May 2018

 

REGULATIONS

Art. 1 / The music school “Glasbena Matica” in collaboration with the Slovene cultural centre “Planika” and cultural association “Don Mario Černet” is organizing the sixth edition of the International Music Competition “Tomaž Holmar”. The aim of the contest is to promote musical culture and bring music and music studies closer to young people.

Art. 2 / The competition, which will take place in the Venetian Palace in Malborghetto (Udine, Italy) from 17th to 20th May 2018, is aimed at young pianists and accordionists from different countries.

 

Art. 3 SECTIONS

 

 1. PIANO (soloists)
  B. PIANO (four hands)
  C. ACCORDION (soloists)
  D. ACCORDION (chamber groups)
 2. ACCORDION ORCHESTRAS
 3. PIANO (for soloists)

Cat. A Junior    Competitors born after 1st January 2009.   Programme: free, max. length   4 mins.
Cat. A1              Competitors born after 1st January 2007.   Programme: free, max. length   6 mins.
Cat. A2              Competitors born after 1st January 2005.   Programme: free, max. length   8 mins.
Cat. A3              Competitors born after 1st January 2003.   Programme: free, max. length 10 mins.

Cat. A4              Competitors born after 1st January 2001.   Programme: free, max. length 14 mins.

Cat. A5              No age limits.   Programme: free, max. length 20 mins.

 

 1. PIANO (four hands)

Cat. B1   Competitors born after 1st January 2006. Programme: free, max. length 8 mins.

Cat. B2   Competitors born after 1st January 2003. Programme: free, max. length 10 mins.

Cat. B3   Competitors born after 1st January 2000. Programme: free, max. length 15 mins.

 

 

 1. ACCORDION (soloists)

 

Cat. C Junior    Competitors born after 1st January 2009.   Programme: free, max. length   4 mins.
Cat. C1              Competitors born after 1st January 2007.   Programme: free, max. length   6 mins.
Cat. C2              Competitors born after 1st January 2005.   Programme: free, max. length   8 mins.
Cat. C3              Competitors born after 1st January 2003.   Programme: free, max. length 10 mins.

Cat. C4              Competitors born after 1st January 2001.   Programme: free, max. length 14 mins.

Cat. C5              No age limits.   Programme: free, max. length 20 mins.

 

 

 1. ACCORDION
  (chamber groups, composed of two to eight members with at least one accordion)

 

Cat. D1 At least 80% of the group members born after 1st January 2006. Programme: free, max. length 8 mins.
Cat. D2 At least 80% of the group members born after 1st January 2003. Programme: free, max. length 10 mins.

Cat. D3 At least 80% of the group members born after 1st January 2000. Programme: free, max. length 15 mins.

 1. ACCORDION ORCHESTRAS
  (groups of at least 9 members, other instruments are also allowed)

Cat. E1  At least 80% of the group members born after 1st January 2002. Programme: free, max. length 15 mins.

Cat. E2  At least 80% of the group members born after 1st January 1999. Programme: free, max. length 20 mins.

Cat. E3  No age limits. Programme: free, max. length 25 mins.

 

Art. 4 AUDITIONS /

Auditions will take place in alphabetical order as indicated on a list which will be published online (www.glasbenamatica.org) at least one week before the start of the competition. It is the competitors’ duty to check when it is their turn to perform. The organizing committee does not assume responsibility in case competitors do not show up. The competitors or groups must arrive at the competition secretariat for registration before the start of auditions for their category. They will be given 3 copies of the scores, the order of performance and a document for identification purposes. Every competitor will need to bring the original score to the competition, otherwise she/he will be forbidden to participate. The responsability for any score copies is on the candidates. Latecomers will not be allowed to take part in the competition. Competitors are not allowed to play unpublished pieces. Competitors do not have the right to receive compensation in case the competition or the final concert is broadcast on the radio or on TV.

All auditions are public.

 

 

 

 

Art. 5 THE JURY /

The jury will be composed of internationally renowned musicians and music teachers. The jury’s decisions are non-negotiable, cannot be appealed against and are conclusive. In case that a competitor is a student of a jury member or if the two are related, the jury member in question will abstain from voting. The jury may interrupt a competitor’s performance if it is longer than what stated in the regulations. If the jury finds that the competitors are insufficiently prepared, it may decide not to award any prizes. Competitors may register for a higher category, however they must not compete in more categories in the same section. Jury members will award points out of one hundred. The final result will be calculated by making an average of all the votes. If two competitors in the same category are awarded the same number of points (ex aequo), the jury may divide the prize in equal parts.

 

Art. 6 THE SCORE SYSTEM


The results will be made public after all the competitors in one category will have performed.

from 95 to 100 points: FIRST PRIZE (CERTIFICATE AND MEDAL)

from 90 to 94,99 points: SECOND PRIZE (CERTIFICATE AND MEDAL)

from 85 to 89,99 points: THIRD PRIZE (CERTIFICATE AND MEDAL)

from 80 to 84,99 points: CERTIFICATE OF MERIT
fewer than 80 points: CERTIFICATE OF PARTICIPATION

 

 

Art. 7 AWARDS /

The participant, who’ll receive the highest score between A1 and A2 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 70

The participant, who’ll receive the highest score between A3 and A4 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 100 

 

The participant, who’ll receive the highest score in  A5 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 200

The duo four hands, who’ll receive the highest score between B1, B2 and B3 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 150

The participant, who’ll receive the highest score between C1 and C2 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 70

 

The participant, who’ll receive the highest score between C3 and C4 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 100 

 

The participant, who’ll receive the highest score in  C5 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 200

The chamber group, who’ll receive the highest score between D1, D2 and D3 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 150

The orchestra, who’ll receive the highest score between E1, E2 and E3 category (at least 95 points) will be awarded a trophy and a scholarship of the value of: 250

Prizes will be awarded net of tax withholding. Absolute winners in every category must take part in the final concert and play part of the program chosen by the jury, otherwise they will not be awarded the prize. In case the first prize is not awarded, the competitor with the highest score may be chosen by the jury to play in the final concert.

To the winners of A5 and C5 category, organizations  could organize a prize concert.

 

Art. 8 REGISTRATION FEES

Cat.: A Junior, A1, A2, C junior C1, C2: 60

Cat.: A3, A4, C3, C4, B1, B2, B3, D1, D2, D3,: 70

Cat.: A5, C5: 100
Cat.: E1, E2, E3: 110

 

If the payer is an institution, that has not VIES (VAT information exchange system) the payment must be added by 22% of taxes.

The competition registration fees are non-refundable. Travel and accommodation expenses must be fully covered by the competitor.

Registration fees must be paid to the following bank account:

Banca popolare di Cividale

IBAN: IT71 W054 8412 401C C001 0404 792

Bic swift: CIVIIT2C

In the name of:
GLASBENA MATICA Corso Verdi 51, 34170 Gorizia

 

 

The reason for payment must include either the competitor’s name and surname in full or the group’s name and the category.
The competition registration is done online by filling in the application form on the www.glasbenamatica.org website. At the end of the registration procedure you’ll be requested to attach a copy of the identity document and the proof of payment. Application forms which are not filled in properly will not be accepted. The deadline for applications is the 20th April 2018. The organizers of the competition do not assume any responsibility in case applications are handed in late for reasons that cannot be ascribed to the organizers themselves.

 

 

Art. 9 GENERAL TERMS AND CONDITIONS /

Applying for the competition implies full and unconditional acceptance of the terms and conditions contained in the regulations. These may vary in case of unforeseen circumstances. The organizers of the competition do not assume responsibility for risks or damages of any kind involving either people or objects during and after the event.

Art. 10 LOCATION

 

Palazzo Veneziano
Piazza Palazzo Veneziano 1
33010 Malborghetto Valbruna (Ud) Italia

Art. 11 INFO


Artistic director: Manuel Figheli
Tel: 0039 3483239041

mail.: manuelfigelj@gmail.com

www.glasbenamatica.org