null

KLAVIR - PIANOFORTE

null

KITARA - CHITARRA

null

HARMONIKA - FISARMONIKA

null

TROBENTA - TROMBA

null

KLARINET - CLARINETTO

null

ELEKTRIČNA KITARA - CHITARRA ELETTRICA

null

SAKSOFON - SASSOFONO

null

TOLKALA - PERCUSSIONI

null

HARFA - ARPA

null

BAS KITARA - CHITARRA BASSO

null

DIATONIČNA HARMONIKA - FISARMICA DIATONICA

null

VIOLONČELO - VIOLONCELLO

null

FLAVTA - FLAUTO

null

SOLO PETJE - CANTO

null

PREDŠOLSKI - PRESCOLASTICI

null

LSTE

null

HARMONIJA - ARMONIA

DIPLOMANTI 

FLAVTA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
SLAMA Erika Pahor Miloš 1981/82
BUZEČAN Erika Slama Erika 1991/92
TRETJAK Tamara Brussolo Daniela 1995/96
PEROSA Irina Slama Erika 2000/01
SOSIČ Olga Tretjak Tamara 2002/03
STARC Meta Slama Erika 2004/05
MAREGA Petra Slama Erika 2009/10
BEMBI Sara Slama Erika 2010/11
     
     
HARFA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
SKABAR Eva Donis Tatiana 2012/13
     
     
HARMONIKA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
BELTRAMI Aleksander Zajec Eliana
FURLANICH Francesco Zajec Eliana
CANTE Dorina Zajec Eliana 1973/74
FURLAN Claudio Zajec Eliana 1975/76
MILIČ Ivan Cante Dorina 1980/81
LUPINC Zoran Cante Dorina-Eliana Zajec 1981/82
FERFOLJA Walter Cante Dorina 1991/92
ROJAC Corrado Zajec Eliana 1993/94
ŽERJAL David Zajec Eliana 1994/95
MARCHESICH Maurizio Furlan Claudio 1996/97
SELJ Adam Zajec Eliana 1996/97
IPAVEC Aleksander Coceani Loredana 1999/00
ŠAVRON Dario Coceani Loredana 1999/00
FERLAN Mirko Cante Dorina 2000/01
RUZZIER Goran Furlan Claudio 2000/01
ZOBIN Igor Furlan Claudio 2001/02
PELICON Erika Cante Dorina 2002/03
KURET Erik Furlan Claudio 2003/04
VALASSI Giulia Furlan Claudio 2005/06
JURINČIČ Fulvijo Furlan Claudio 2009/10
FIGHELI Manuel Ipavec Aleksander 2009/10
JARC Jari Cante Dorina 2009/10
     
     
KITARA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
BEMBI Paolo Feri Marko 2002/03
STAKOWIAK Daniel Feri Marko 2004/05
KURET Bojan Feri MArko 2006/07
     
     
KLARINET    
DIPLOMANT MENTOR LETO
PIBROVEC Silvio Manuelli Marcello
KOŠUTA Miran Manuelli Marcello 1986/87
ŠTOKA Marko Pibrovec Silvio 1993/94
     
     
KLAVIR    
DIPLOMANT MENTOR LETO
KODRIČ Ravel Ambrozet Erminij 1972/73
ŠIŠKOVIČ Mojca Ambrozet Erminij 1973/74
KRALJ Nadja Demšar Gojmir 1974/75
KRALJ Rosanda Ambrozet Erminij/Demšar 1975/76
SANCIN Loredana Ambrozet /Demšar 1975/76
TAGLIOLATO Paolo Ambrozet Erminij/Demšar 1975/76
KURET Stojan Demšar Gojmir 1976/77
MALALAN Savica Demšar Gojmir 1977/78
SIMČIČ Tomaž Demšar Gojmir 1977/78
KOŠUTA Tea Demšar Gojmir 1978/79
BRASS Xenja Lovše Janez 1980/81
FIRINCIELLI Gemma Vodopivec Aleksander 1980/81
MILIČ Milojka Vodopivec Aleksander 1980/81
KRALJ Bogdan Merlak Neva 1982/83
ZAVADLAV Erika Lautieri 1982/83
PADOVAN Vilma Merlak Neva 1983/84
PRINČIČ Magda Plesničar Helena 1983/84
TABAJ Katerina Plesničar Helena 1983/84
KRALJ Damjana Merlak Neva 1984/85
ZAZZARO Silvia Plesničar Helena 1984/85
MILIČ Katja Merlak Neva 1985/86
ZONTA Beatrice Rojc Aleksander 1987/88
ANTONI Luisa Rojc Aleksander/Neva Merlak 1988/89
ZUPPIN Vesna Rojc Aleksander 1988/89
OZBIČ Marko Kodrič Ravel 1989/90
SEDMACH Claudia Kralj Rosanda 1989/90
ROJAC Corrado Rojc Aleksander 1990/91
BEORCHIA Valentina Merlak Neva 1991/92
STARC Aljoša Kodrič Ravel 1992/93
JERCOG Tatjana Brass Xenja 1993/94
RADOVIČ Jana Rojc Aleksander 1993/94
RASENI Tamara Brass Xenja 1993/94
SANCIN Marko Rojc Aleksander 1996/97
DRASIČ Jana Kralj Bogdan 1997/98
CLODIG Davide Chiabudini Paola 1998/99
ARTESI Stefan Šiškovič Mojca 1999/00
BIANCUZZI Paolo Brass/Ognjanović 2002/03
FERI Martina Rojc Aleksander 2002/03
SANCIN Neda Zuppin Vesna 2004/05
CERGOL Alenka Zonta Beatrice 2010/11
FIGHELI Manuel Chiabudini Paola 2010/11
ZUPANČIČ Jana Ražem Tamara 2010/11
TOMASETIG Davide Clodig Davide 2011/12
LASIČ JOŽICA Ambrozet Erminij umrla tik pred diplomo 1976
     
     
ROG    
DIPLOMANT MENTOR LETO
GRGIČ Sveto Rogelja 1977/78
LUPINC Zoran Pertot Niko 1984/85
     
     
TROBENTA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
CREVATIN Evald Grgič Sveto 1980/81
PETAROS Andrej Žugelj Franc 1999/00
     
     
VIOLINA    
DIPLOMANT MENTOR LETO
BITEŽNIK Marko Veronek Ciril
KRALJ Katja
PERTOT Aleksandra Veronek Ciril
RADOVIČ Daša
ZUPANČIČ Aleksander Kjuder Oskar 1967/68
HRVATIČ Žarko Kjuder Oskar 1968/69
ŠIŠKOVIČ Črtomir Kjuder Oskar 1975/76
KJUDER Jagoda Veronek Ciril 1983/84
KURET Igor Veronek Ciril 1983/84
ŽERJAL David Renato Zanettovich 1993/94
PETRONIO Raffaella Bitežnik Marko 1996/97
SANTI Matej Kjuder Jagoda 1999/00
CERGOL Iztok Kjuder Jagoda 2000/01
     
     
VIOLONČELO    
DIPLOMANT MENTOR LETO
FILIPČIČ Peter Gasperini Nereo
LEGIŠA Vasja Filipčič Peter
KODRIČ Iztok Gasperini Nereo 1978/79
ROJAC Corrado Gasperini Nereo 1989/90
SLUGA Aleksander Filipčič Peter 1995/96
MOŽINA Andrejka Filipčič Peter 2003/04
ZOTTI Agnese Filipčič Peter 2004/05
PANIZON Emanuele Filipčič Peter 2010/11