GLASBENA MATICA
Razpis za honorarnega dirigenta orkestra GM

UVOD

Glasbena matica FJK vzgaja in izobražuje svoje učence tudi v skupinskem pouku. Vsakemu instrumentalistu nudi ustanova potrebno možnost za igro v komornih zasedbah (duo, trio, kvartet ipd.) in v orkestru. Funkcije in naloge orkestra GM FJK so: urjenje učencev v skupinski igri; povezovanje učencev iz različnih krajev dežele; nagrajevanje najbolj nadarjenih instrumentalistov z igranjem v kronski skupinski zasedbi; reprezentančno nastopanje po Deželi FJK, v Sloveniji in v tujini na raznih koncertih in prireditvah v imenu ustanove ali, splošneje, celotne slovenske skupnosti v Italiji. Orkester sestavljajo predvsem učenci, bivši učenci in profesorji GM FJK. Kadar je kljub temu zasedba nepopolna, se v orkester po potrebi vključujejo drugi mladi glasbeniki iz našega okolja.

Dirigent je v orkestru nosilec naslednjih prednostnih nalog:

 •  izbira učence za orkester v dogovoru z resornimi pedagogi;
 •  sestavlja posamezne orkestrske sekcije (godala, pihala, tolkala ipd.) in uvaja v njih učence v
  orkestralno igro;
 • v skladu s smernicami umetniškega odbora GM FJK oblikuje osnovni koncertni program;
 • dopolnjuje orkestrski sestav z ustreznimi profili;
 • vadi s celotnim orkestrom osnovni in priložnostni program za načrtovane nastope , na
  katerih sam dirigira orkester.

Od dirigenta ustanova pričakuje:

 • da oblikuje temeljni koncertni program, primeren za nivo orkestra, ki vsebuje skladbe tako
  iz svetovne kot iz slovenske glasbene literature ter skladbe slovenskih in italijanskih avtorjev
  iz Dežele FJK, med katere spada tudi himna GM;
 • da v sodelovanju z zborovskimi sestavi ter vokalisti GM posveti pozornost tudi glasbenim
  žanrom in področjem, kot so kantata, opereta, opera, muzikal, filmska glasba ipd.;
 • da pripravi notno gradivo, organizira skupinske vaje in nastope , komunicira z vsemi člani
  orkestra in obvešča ustanovo ter javnost; tedenska obveznost dirigenta (povprečno 3 ure)
  je tudi vadba različnih sestavov orkestra;
 • da opravi vsaj tri nastope letno s tremi različnimi programi.

POGOJI IN LASTNOSTI
Dirigent mora imeti dokončan študij na italijanskem Konservatoriju, na Akademiji za glasbo v Sloveniji ali na drugi primerljivi tuji ustanovi.
Prednost imajo kandidati s končanim študijem dirigiranja in/ali z večletnimi dirigentskimi izkušnjami.
Dirigent mora dokazati, da premore pedagoške sposobnosti.
Dirigent mora pisno predhodno predstaviti vizijo vodenja in razvoja orkestra.
Dirigentu morajo biti lastne vestnost, zanesljivost, prilagodljivost, nekonfliktnost.
Zelo dobro mora obvladati slovenski in italijanski jezik, osnovno pa angleškega.

PRIJAVA NA RAZPIS
Razpis in obrazec za prijavo sta objavljena na spletni strani GM: www.glasbenamatica.org

Prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti:

 • dokazila o zahtevani izobrazbi s posebnim ozirom na vrsto študijskega programa, smer izobrazbe ter leto in ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • CV na novem evropskem obrazcu s poudarkom na dirigentskih, vodstvenih in organizacijskih izkušnjah ter praksah v oblikovanju in vodenju zahtevnejših umetniških projektov;
 • do največ 60 vrstic dolgo motivacijsko pismo, v katerem kandidat predstavi svojo vizijo vodenja in razvoja orkestra GM.

Rok za predstavitev prijav je 29. maj 2021.
Kandidat lahko pošlje prijavo po pošti na naslov “Glasbena matica, Ul. Montorsino 2, 34135 Trst, Italija“ ali po elektronski pošti na naslov prijava@glasbenamatica.org
Prijave bo obravnavala komisija najkasneje do 26. junija 2021.
Izbrane primerne kandidate bo komisija povabila na razgovor. Izid obravnave bo komisija predložila upravnemu odboru GM, ki bo opravil končno izbiro.
Izbrani kandidat bo z GM sklenil pogodbo za določen čas. Pogodba bo začela veljati 1. septembra 2021, trajala bo tri leta z možnostjo podaljšanja in odpovednim rokom treh mesecev.

Trst, 3. maja 2021