clanstvo

  • po pregledu statuta, ki ureja Društvo, in po pregledu pravilnikov Društva;
  • ob sprejemanju dejstva, da je struktura demokratična ter da so društvene funkcije volilne in brezplačne;
  • ob izjavi, da si prevzemam vsakršno civilno in kazensko odgovornost, ki bi izhajala iz morebitne povzročene škode osebam, živalim ali stvarem, ki bi nastala naključno ali zaradi prekršitve predpisov, ki jih določajo zgoraj navedeni statuti in pravilniki;

zavedajoč se, da od prejetja sporočila, tudi ustnega, o sprejetju te prošnje za pristop v članstvo, bom moral/a poravnati letno članarino, ki za tekoče leto znaša eur 10,00 (eur deset/00), v obliki, ki jo določa Upravni svet in jo odobri Občni zbor;

PROSIM

za pristop k članstvu omenjenega društva.

Poleg tega:

a) se obvezujem, da ne bom uporabljal/a imena društva GLASBENA MATICA in raznega materijala, ki ga je sama proizvedla za društvene namene, za dejavnosti komercialnega in podjetniškega značaja ali kakorkoli povezane z dejavnostmi pridobitniškega značaja;

b) jemljem na znanje, da mora včlanitev sprejeti Upravni svet, kot predvideva 5. člen Statuta;

c) jemljem na znanje, da bom kot član/članica pridobil vse pravice in dolžnosti, ki jih predvidevata 6. in 7. člen Statuta.

Prisrčen pozdrav.

  • po pregledu statuta, ki ureja Društvo, in po pregledu pravilnikov Društva;
  • ob sprejemanju dejstva, da je struktura demokratična ter da so društvene funkcije volilne in brezplačne;
  • ob izjavi, da si prevzemam vsakršno civilno in kazensko odgovornost, ki bi izhajala iz morebitne povzročene škode osebam, živalim ali stvarem, ki bi nastala naključno ali zaradi prekršitve predpisov, ki jih določajo zgoraj navedeni statuti in pravilniki;

 

Prisrčen pozdrav.                                          PODPIS POLNOLETNI                ____________________

Kraj, datum _________________,                                         PODPIS STARŠEV

(osebe, na katero se nanašajo zahtevani podatki – oz. osebe, ki izvršuje roditeljske pravice

 

 

dajeva svoje privoljenje za pristop k članstvu tega društva.

 

 

Z zaupanjem,*

 

…………………………………………

ZA IZVRŠITELJA RODITELJSKIH PRAVIC:

 

 

…………………………………………

 

 

* Potrebna sta podpisa obeh staršev oz. zakonitega zastopnika v primeru, da je otrok mladoleten.

*Zadeva: pridobitev privoljenja zainteresiranega za obelavo osebnih podatkov v skladu z določili 13. člena Zakonskega odloka št. 196/2003.

 

Podpisani/a __________________________________, po pregledu določil v skladu s 13. členom Zakonskega odloka št. 196/2003, dajem svoje privoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene in cilje, ki so določeni po statutu in na načine, ki so nakazani v samih določilih.

 

Kraj, datum_____________________,

 

_______________________________

PODPIS mladoletnika/ce

(oz. osebe, na katero se nanašajo zahtevani podatki)

 

 

 

_______________________________

 

_______________________________

 

PODPIS staršev

(oz. osebe, ki izvršuje roditeljske pravice)