STRINGS FESTIVAL KRAS
2017

Strings festival Kras, ki ga organizirata Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini in Jadranski zavod združenega sveta (UWC), je umeščen v obmejno kraško okolje Slovenije in Italije.

Festival vabi gojence, ki se želijo izpopolnjevati na področju violine, viole, violončela in komorni glasbi. Učitelji so mednarodno uveljavljeni
koncertanti in didaktiki s prestižnih inštitutov.

Mladi glasbeniki imajo tako priložnost, da pridobijo pomembne strokovne in osebne izkušnje.

Festival poteka v prostorih Jadranskega zavoda združenega sveta O.N.L.U.S – Devin 29 (Trst, Italija).

Devin je manjši turistični zaselek v občini Devin – Nabrežina; od italijansko-slovenske meje je oddaljen manj kot 5 km, od večetničnega in v srednjeevropski kulturni prostor zasidranega Trsta pa približno 20 km. Ozemlje je zgodovinsko in kulturno bogato, pokrajina je edinstvena: majhne vasi so posejane po kraški planoti, obala je strma in skalnata, prekinjajo jo zalivčki, nad njo teče Rilkejeva pešpot.

Umetniški vodja: Jagoda Kjuder

Lo  Strings festival Kras è organizzato congiuntamente dalla Glasbena Matica e dal Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico-Onlus nella zona carsica lungo il confine tra Italia e Slovenia.  Ospita studenti che intendono perfezionarsi nello studio del violino con insegnanti di livello internazionale, concertisti  e didatti provenienti da prestigiose istituzioni, e fare un’importante  esperienza di crescita professionale e individuale. Il Festival si  tiene nelle strutture del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico-Onlus.  Duino-Devin, piccolo centro turistico del comune di Duino-Aurisina, si trova a meno di 5 km dal  confine sloveno ed a 20 km da Trieste,  città multietnica e di cultura mitteleuropea. Il territorio è ricco di storia e cultura, il paesaggio è unico: piccoli borghi disseminati sull’altipiano carsico, falesie coperte di macchia mediterranea  a strapiombo sul mare, piccole baie sopra le quali si snoda il Sentiero Rilke.

Direttore artistico: Jagoda Kjuder

KONCERTI

AVDITORIJ ZAVODA
AUDITORIO DEL COLLEGIO
10.07.2017
URA/ORA 16.30

VOILA’! ALIDA SHAHRAZAD
IGBARIA AVEC SON
VIOLON MAGIQUE

ALIDA IGBARIA  Violina
BEATRICE ZONTA – Klavir

sodeluje / collaborazione VANJA ZULIANI Violina

AVDITORIJ ZAVODA
AUDITORIO DEL COLLEGIO
12.07.2017
URA/ORA 20.00

DIVERTIMENTO FOR THREE VIOLINS

Rok Zaletel ČERNOŠ
Felipe Josè PRENZ KOPUŠAR
Gost večera/ Ospite della serata
 Vasilij MELJNIKOV

ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV TEČAJEV STRINGS FESTIVALA KRAS
CONCERTO FINALE  DEI PARTECIPNTI AI CORSI DELLO STRINGS FESTIVAL KRAS

AVDITORIJ ZAVODA
13.07.2017
URA/ORA 16.00
AUDITORIO DEL COLLEGIO

ZAKLJUČNI KONCERT
CONCERTO FINALE
MINI STRING ORCHESTRA KRAS

AVDITORIJ ZAVODA
13.07.2017
URA/ORA 20.00
AUDITORIO DEL COLLEGIO

ZAKLJUČNI KONCERT VIOLINISTOV MEDNARODNE POLETNE ŠOLE
CONCERTO FINALE DEI VIOLINISTI PARTECIPANTI AL CORSO DELLA  SCUOLA INTERNAZIONALE DI VIOLINO

 prof. VASILIJA MELJNIKOVA
klavir: BEATRICE ZONTA

NEWS NOVICE

KONTAKTI

Ul. Montorsino 2 – 34135 TRST
+39 040 418605
+39 040 4529619